NegoTHinking- Thinking Negotiation

NegoThinking- חושבים משא ומתן! הינה גישה מקצועית, יחודית, מוכחת וישומית.

במשך השנים במהלכן אנו עוסקים בתחומי המשא ומתן, הסתבר לנו כי אנו מביאים לשולחן המשא ומתן- הן במסגרת ההכנה, הן במסגרת היעוץ והן במסגרת המשא ומתן עצמו- בעיקר תהליכי חשיבה של משא ומתן.

הניסיון שצברנו, הביא לכך שגם הפעילויות לשיפור מיומנויות המשא ומתן, כמו גם תוכניות ההדרכה המגוונות, עוסקות בעיקר בהבנת תהליכי מו"מ, הבנת סך הרכיבים המשפיעים על ניהול נכון ועל שיפור תהליכי החשיבה.

על בסיס ניסיון זה, פיתחנו במשך השנים, שתי גישות משלימות:

  • NegoAwareness- גישה ידידותית המסיעת לנושא ונותן לשפר את דרך חשיבה במשא ומתן. הגישה מבוססת בעיקר על שיפור האינטואיציה של כל אחד מאיתנו.
     
  • NegoAssessment- גישה העוסקת ביכולת של כל נושא ונותן לקיים הערכת מצב לגבי מצב המשא ומתן, הגורמים התהליכיים והפעולות הנדרשות לצורך שיפור השליטה והתוצאה בתהליך.