NegoAwareness

 
מודעות מרבית בתפיסת משא ומתן
 שוו בנפשכם שהיתה לכם יכולת לראות ולשלוט ברוב המרכיבים הגלויים והסמויים כאחד בתהליך המשא ומתן...
תארו לעצמכם שהיתם יכולים לשלוט ולהשפיע על כל אותם גורמים...
מהי NegoAwareness ?
NegoAwareness הינה גישה ייחודית לניהול משא ומתן, אשר פותחה על ידי עו"ד נוי ארז. זוהי תפיסת משא ומתן העוסקת בפיתוח המודעות של הנושא ונותן למקסימום מרכיבים בתהליך המשא ומתן ולגורמים המשפיעים עליו.
NegoAwareness  אינה בהכרח מודל מובנה לניהול משא ומתן אלא דרך חשיבה והבנת משא ומתן. הגישה עוסקת במוכנות של הנושא ונותן בכל שלב של התהליך.
בין היתר, הגישה מבוססת על סדרת שאלות ממוקדות שכל נושא ונותן צריך לשאול את עצמו. ככל שישאל את עצמו שאלות על תהליך המשא ומתן, ירחיב את הידע שלו, יגדיל את חשיפת התמונה, וכך את שליטתו במשא ומתן.
למה נועדה הגישה?
נושא ונותן המתבסס על  NegoAwareness  ישיג מספר הישגים משמעותיים :
  1. הגדלת השליטה בתהליך המשא ומתן.
  2. שיפור תוצאות המשא ומתן.
  3. שיפור ההבנה של אירועים, אובייקטים ודפוסים הקשורים במשא ומתן.
  4.  שילוב מספר רב של מרכיבים במשא ומתן: ידע מקצועי בתוכן המשא ומתן, ידע מקצועי בתהליך המשא ומתן, מערכות יחסים, גורמים משפיעים נוספים.
יישומי הגישה:
שימוש בגישת  NegoAwareness מומלץ במספר אפיקים:
  1. ניהול משא ומתן בפועל- הגישה היא גישה פרקטית, קלה לשימוש וניתנת ליישום באופן מיידי.
  2. יעוץ למשא ומתן- גישה זו משמשת גם כגישת הייעוץ המומלצת על ידנו לייעוץ בעסקאות משא ומתן.
  3. הדרכה ואימון במשא ומתן-  הגישה ניתנת ללימוד במסגרת הדרכה מתקדמת יישומית במשא ומתן וכן ניתנת להטמעה במסגרת תהליכי אימון אישי, אימון קבוצתי לרבות קבוצת עבודה לומדת.
לקבלת מידע נוסף לגבי ישום גישת NegoAwareness :