ד"ר ערן חיות

ד"ר ערן חיות בעל תואר דוקטור בפסיכולוגיה קוגניטיבית מאוניברסיטת ת"א, מכהן כיום כחבר סגל בכיר באוניברסיטה הפתוחה. כפסיכולוג ומדען בתחום הקוגנטיבי בקיא ד"ר חיות בתחומים כקבלת החלטות, קשב וריכוז, זיכרון, שינוי עמדות, עיבוד אינפורמציה חזותית, מבנים מוחיים וכשרים קוגניטיביים, היבטים פסיכולוגיים של משא ומתן, קבלת החלטות במצבי דחק ומשבר, עיבוד אינפורמציה ויכולת לסינון אינפורמציה לא רלוונטית במצבי עומס ודחק, עיבוד חזותי של אינפורמציה מורכבת.
 
כמו כן, תחומי מומחיותו הממוקדים בו הוא פועל וחוקר הינם טיפול התנהגותי קוגניטיבי (CBT (Cognitive Behavioral Therapy, היבטים פסיכולוגיים בתחומי קבלת החלטות במצבי לחץ וקונפליקט, והיבטים פסיכולוגיים אישיים, קבוצתיים וסוציולוגיים של טכנולוגיות מידע כמחשב, אינטרנט.
 
ספרים: 
 
Chajut, E.(2004). Research Experience - from theory to practice.
Chajut, E, Nusbaum, S., & Precel, K.(2004). Theories of Learning and Instruction.
Eshet, Y,. & Chajut, E.(2004). Learning and Technology.