NegoAssessement

 

הערכת מצב, יכולות, דרכי ביצוע ומיקוד
מהי NegoAssessement?
Negoassessment היא גישה יחודית במשא ומתן אשר פותחה במשך 4 שנים על ידי נוי ארז, מומחה במשא ומתן. הגישה מתמקדת ביכולת הערכה של המצב מחד ושל היכולות מאידך. הגישה מכוונת את הנושא ונותן לדרך פעולה הרצויה.
היכולת לבצע Negoassessment איכותי, תלויה, בין היתר, ביכולת הבנה עמוקה של התהליך ושל הוקטורים המשפיעים עליו. הגישה מחיבת את הנושא ונותן לשפר באופן מתמיד את ההבנה שלו לגבי מרחב המשא ומתן.
Negoassessment היא תפיסת עולם פרקטית ולא מודל מובנה למשא ומתן. המשתמש בגישה מיישם אותה בהתאם לכישוריו, ניסיונו, הסגנון האישיותי והאישי שלו בניהול משא ומתן.
החשיבה, היא חשיבה מעגלית (ולא חשיבה שלבית או היררכית). התרחשויות ומהלכים משפיעים כל העת על מפת המשא ומתן ומחייבים הבנה והערכה מחודשים.
למה נועדה?
השימוש ב NegoAssessment מאפשר למעורבים במשא ומתן להשיג מספר הישגים משמעותיים:
 1. לשפר את ההבנה של הסיטואציה בה הם פועלים,  לקחת בחשבון את מכלול המרכיבים המשפיעים על הסיטואציה ולהגדיל את השליטה בתהליך המשא ומתן כדי להגיע לתוצאות טובות יותר.
 2. לשלב בצורה מיטבית בין לימוד מודל מובנה (ואולי תיאורטי) לניהול משא ומתן לבין האינטואיציה האישית (שברוב המקרים גוברת ומשפיעה יותר).
 3. שימוש בגישה מאפשר לסכנרן בין מספר רכיבים חשובים בניהול משא ומתן:תוכן המשא ומתן, מקצועיות (הן במשא ומתן והן בעולם התוכן), מערכות היחסים.
 4. ביסוס תשתית בעלת DNA משותף במשא ומתן ארגוני ו/או צוותי.

התוצרים של לימוד הגישה:
מנהלים אשר בקשו ללמוד את הגישה קיבלו בסופו של דבר:
 1. הבנה רחבה יותר של תהליך ניהול משא ומתן ויכולת ביצוע הערכת מצב מעמיקה וממוקדת.
 2. ערכה אישית לניהול משא ומתן אשר נבנתה על ידם בסיוע של יועץ משא ומתן.
 3. עזרים לצורך הערכת המשא ומתן.
ישומים:
שימוש בגישת  NegoAssessment מומלץ במספר מגוון של אפיקים:
 1. ניהול משא ומתן בפועל- הגישה היא גישה ישומית בעיקרה (להבדיל מתיאורטית) וניתנת לישום באופן מיידי.
   
 2. יעוץ למשא ומתן- גישה זו משמשת גם כגישת היעוץ המומלצת על ידנו ליעוץ בעסקאות משא ומתן. תפקידו של היועץ, בין היתר, הוא להציג ללקוח שלו הערכת מצב ודרכי פעולה אפשרויות ומועדפות.
 3. הדרכה ואימון במשא ומתן- הגישה מתאימה במיוחד להדרכה מתקדמת במשא ומתן, וכן לתהליכים של אימון אישי או וקבוצתי.

  מעוניין לקבל מידע נוסף על גישת NegoAssessment ?