נושאי ליבה

  • גישת מו"מ ב 4 HITS
  • מוכנות: הכנה והתכוננות למשא ומתן
  • התחברות- יחסים
  • התכנסות
  • התמודדות
  • הקשבה אקטיבית