קורס יועצי מו"מ

קורס יועצי משא ומתן מהווה State of The Art בעולם המשא ומתן המקצועי. הקורס נבנה על בסיס גישת NegoAssessment  על ידי עו"ד נוי ארז וצוות מומחים מתחומי המשא ומתן ותחומים משלימים.
עם התגברות ההכרה במשא ומתן כתחום מקצועי עצמאי, גדלה גם נכונותם ורצונם של אנשים ללמוד ולהתמקצע בתחום זה אשר מתגבש לכלל מקצוע בפני עצמו.
תפקידו של יועץ משא ומתן מכיל היבטים שונים – היכרות והבנה עמוקה של עולם המשא ומתן, יכולת ניתוח גבוהה ובניית קשרי אמון, וכן מיומנויות מנהיגות, הדרכה ואימון.
על הקורס ויחודו:
  • קורס יועצי מו"מ אינו קורס משא ומתן רגיל, אלא הוא עוסק בהכשרת מומחים בתחום המשא ומתן.
  • הקורס אינו עוסק רק בהעצמה ושיפור המיומנויות של המשתתף, אלא מעניק לו כלים ישומיים לפעולה כמומחה/ יועץ בתחום המשא ומתן.
  • תכני הקורס יעסקו הן בפן המקצועי של המשא ומתן והן בשכלול מיומנויות המשתתפים בתחומים נלווים על מנת להכשירם לתפקיד.
  • הקורס נבנה על בסיס ניסיון מקצועי רב של צוות היועצים בNegoPro  אשר עוסקים בפועל ביעוץ, הדרכה ואימון למשא ומתן כתחום התמחות בלעדי וזאת בעיקר ברמה העיסקית והארגונית.
  • גישת NegoAssessment הייחודית אשר פותחה על בסיס נסיון מקצועי בייעוץ בפועל.
מטרות הקורס
  • הכשרת המשתתפים כיועצי משא ומתן מומחים.
  • הקניית המיומנויות הנדרשות לביצוע התפקיד של מומחה ויועץ משא ומתן
  • הקניית ידע תאורטי ומקצועי בתחום והבנת תהליכי משא ומתן.
  • לאפשר למשתתפים לרכוש ניסיון בפועל ביעוץ משא ומתן בליווי מנחה/ מומחה במשא ומתן ושילוב בין הנושאים הנלמדים לשטח.
קהל יעד
הקורס מיועד למעוניינים ללמוד ולעסוק בתחום יעוץ המשא ומתן (עצמאיים או נציגי ארגונים) וכן לעוסקים במקצועות רלבנטיים, כולם- בעלי השכלה אקדמאית ובעלי ניסיון במשא ומתן בפועל.
דרישות סף
לקורס נבנה מערך מיון ייחודי על מנת להבטיח שהמשתתפים בקורס יהיו בעלי פרופיל אישיותי ומקצועי גבוה ופוטנציאל לשמש כיועצים מעולים.
היקף הקורס
הקורס יימשך כ 140 שעות לימוד אקדמאיות וכן 40 פרוייקט שטח (מודרך).
שיטת לימוד
הלימוד בקורס שם  דגש על למידה יישומית, חווייתית ועוצמתית של המשתתפים.
לצד לימוד החומר העיוני, ידרשו המשתתפים להתנסות בחומר הנלמד לרבות השתתפות בסימולציות, משחקי תפקידים, תרגילים, דינמיקות קבוצתיות, סרטים, הגשת עבודות וניתוח מקרי אמת. בנוסף, הם ידרשו להוכיח חשיבה עצמאית מקורית ויצירתית, ויכולת הובלה, מנהיגות והנחיה.
לאורך הקורס ילוו המנחים את משתתפי הקורס ותתבצע הערכה מתמידה של המשתתפים וביצועיהם המקצועיים והאישיים.
בסיום הקורס ידרשו המשתתפים לבצע פרוייקט גמר שטח. הפרויקט יהווה חלק מהערכתם בקורס.
תעודה
בסיום הקורס יקבלו המשתתפים תעודת "יועץ במשא ומתן" .
מתן התעודה מותנה בעמידה בכל דרישות ומשימות הקורס ובהחלטת הצוות המקצועי של הקורס בנוגע ליכולותיו של המשתתף לפעול כיועץ משא ומתן.
הצוות המקצועי של הקורס, שומר לעצמו את הזכות להפסיק לימודי משתתף, אם לא עמד בדרישות הקורס או אינו מתאים לשמש כיועץ משא ומתן.
מרצים
כל המרצים והמנחים בקורס הינם מרצים וותיקים, אשר עוסקים ומתמחים בתחום הנחייתם בפועל.
מועדי הקורס
בשל מורכבות הקורס ויחודו, הקורס נפתח אחת לשנה בכפוף לגיבוש קבוצה העומדת בדרישות NegoAcademy ובדרישות סף הקבלה.
איך פונים, איך נרשמים?
המעוניין לקבל פרטים נוספים אודות הקורס מתבקש לפנות למשרדי NegoAcademy בכתב אל כתובת המייל office@negopro.biz, לפרט את נסיבות הפניה, הרקע המקצועי שלו, מדוע הוא מבקש להשתתף בקורס. אל הפניה יש לצרף קורות חיים.
 
כל פניה תענה! פרטים והצגת המשך תהליך המיון וההרשמה לקורס ינתנו רק למועמדים מתאימים בהתאם לשיקול הדעת המקצועי של צוות NegoAcademy.