מקרי ארוע

 

בימים אלו, אנו מכינים תקצירים של מקרי אירוע (case study) אשר בהם היינו מעורבים כיועצים. המקרים המובאים נועדו להמחיש סוגיות ספציפיות ומקצועיות בתחום המשא ומתן בפרט ויעוץ משא ומתן בפרט.
העמוד יתעדכן בקרוב!