סימולציות ומשחקי מלחמה שהעברנו

 • משחק מלחמה בבית חולים גדול המדמה משבר בין ההנהלה לרופאים.
 • משחק מלחמה בגוף ביטחוני
 • משחק מלחמה המדמה תהליך רכש מורכב וקמת אתר דמוי מחלבה באחד מהקונצרנים בתחום המזון. 
 • משחק מלחמה מתמשך בתחום הרכש, רב קבוצתי ורב נושאי, בין נציגים מ-11 חברות המשתייכות לקונצרן בתחום המזון.  
 • משחקי מלחמה מתמשך (מספר חודשים) המדמים משא ומתן אמיתי בין ארגונים - שניים או יותר.
 • משחק מלחמה רב משתתפים המונה 300 משתתפים פעילים בו זמנית על משך יום שלם (עמותת גישורים)
 • משחק מלחמה המדמה התמודדות משבר ומעבר ממשבר בלתי נשלט למשבר נשלט ומנוהל (2 משחקים במשרד החוץ)
 • סימולציית עסקית במגזר הציבורי המדמה משא ומתן מורכב במשך יום שלם.
 • סימולציות לגופים פרטיים לדימוי וחיזוי תוצאות לקראת משא ומתן משברי/ מורכב. (למעלה מ-10 משחקים, משך משתנה בהתאם לצרכים - ממספר שעות ועד מספר ימים)
 • סימולציות הדרכות בריבוי משתתפים ו/או באקרוויום.
 • אירועים פתוחים לחלוטין- בהם הקבוצות מקבלות מדיע מינימלי ובונות לעצמן באופן נפרד את עובדות המקרה ומתנהלות לפי המציאות שבנו.
 • אירועים סגורים- בהם המשתתפים מקבלים תסריט סימולציה או משחק תפקידים מובנה בהתאם להכנה.