הדרכה מתקדמת

NegoPro מומחים במשא ומתן יזמה את NegoAcademy- הגוף ראשון מסוגו המתמקד בעולם הדעת הכולל והרחב של משא ומתן - הן בהיבטים מקצועיים, פרקטיים ותיאורטיים של התחום.
   
במסלול הארגוני, NegoAcademy מציעה הדרכות המותאמות לצרכיהם של חברות וארגונים אשר שואפים לקדם את נושא המו"מ בארגון כמיומנות מקצועית. לרבות התמחויות בתחומי מו"מ ספציפיים (רכש, מכירות, בינלאומי, נשים, יחסי עבודה, נדל"ן וכד').
 
מניסיון העבר למדנו כי משא ומתן ניתן ללמד - במיוחד ברמות המורכבות -  אך ורק באמצעות הדרכה מתקדמת, אפקטיבית- ישומית, המיועדת ל:
o       לנושאים ונותנים בפועל
o       למנהלים בכירים ולממונים על נושאים ונותנים
o       למי שעבר כבר בעבר הדרכה במשא ומתן ו/או גישור
o       למי שמוכן להשקיע במחוייבות של למידה אמיתית (וגם להביא את היום יום להדרכה).
ההדרכה המתקדמת במשא ומתן מאופיינת בקביעת מדדי אפקטיביות הן להדרכה עצמה והן לתוצאותיה בזאת בהתאם למתכונת שנבחרה. בהתאם לכך, צוות המרצים - אנשי משא ומתן והדרכה - מחוייבים לתו איכות ההדרכה.
  
ההדרכה המתקדמת ניתנת במספר מתכונות ו/או שילובן:
o       קורס משא ומתן
o       פרוייקט משולבים בניהול משא ומתן
o       אימון קבוצתי, קבוצת עבודה לומדת וכן אימון אישי.
 
שיטת הלימוד:
הלמידה היא יישומית וחווייתית ובהתאם למתכונת שנבחרה, יתנסו המשתתפים בסימולציות, משחקי תפקידים, תרגילים, דינמיקות קבוצתיות, סרטים, ניתוח ולמידה על מקרי אמת.
 
במסגרת הדרכה אירגונית פועל גם אפיק הדרכה בסיסי, העוסק בסדנאות, הרצאות ומודולות במשא ומתן.
 
NegoAcademy מפעילה גם 2 מסלולים נוספים:
o       מסלול מקצועי- מסלול ההכשרה לאנשי מקצוע בתחום המשא ומתן. זהו המסלול המעמיק והמקיף ביותר.
o       קהל רחב - מסלול הדרכה כללי המאפשר לאנשים פרטיים לקבל כלי מו"מ מקצועיים.