Nego בארגון

 
 

NegoPro   פועלת בזירה הארגונית במספר היבטים:
 

 

מתודולוגיה ארגונית-אנו מקיימים פעילות ארגוניות אשר יוצרות למעשה תהליך עבודה משותף לניהול משא ומתן ברמת הארגון או ברמת האגף/ מחלקה. הפעילות יוצרת מעין תו תקן- ISO לניהול משא ומתן. לפרטים נוספים.... 

 

משחקי מלחמה במשא ומתן- במסגרת NegoChallenge אנו מקיימים פעילויות אתגר משא ומתן מגוונות אשר מדמות אתגרים מורכבים בניהול משא ומתן. במסגרת זו, משחקי מלחמה, משחקי עסקים, תחרויות, ופעילויות ODR אחרות. לפרטים נוספים....

 

הדרכה במשא ומתן- NegoPro פועלת במסגרת NegoAcademy ומקיימת תוכניות הדרכה מגוונות במשא ומתן- החל מהרצאות, סדנאות וקורסים. לפרטים נוספים....

 

אימון אישי ואימון קבוצתי במשא ומתן- לצד פעילות ההדרכה ופעילות האתגר, לשיפור יכולות ומיומנויות אנו מקיימים תהליכי אימון קבוצתי או אימון אישי למנהלים. במסגרת זו, אנו גם מלווים בהתאם לתוכנית מנהלים בתהליכי משא ומתן אמיתיים שהם מקיימים. לפרטים נוספים....

 

בנוגע לכל תהליכי ההדרכה, אנו מעדיפים לקיים מדדי אפקטיביות של התהליך. זו המחוייבות שלנו. ככל שהדבר מתאפשר, אנו מלווים המשתתפים או חלקם- לאחר תום תהליך ההדרכה - בתהליכי משא ומתן שהם מקיימים על מנת לתמוך ולודא למידה והטמעה. לפרטים נוספים על מדדי אפקטיביות....