נושאי עומק

 • גישת NegoAssessment-
 • מו"מ וניהול סיכונים
 • מו"מ וניהול משברים
 • היבטים משפטיים בניהול משא ומתן
 • היבטים תקשורתיים בניהול משא ומתן
 • שפת גוף במשא ומתן
 • מו"מ טלפוני
 • היבטים פסיכולוגים וקוגניטיביים בניהול משא ומתן
 • אומנות השכנוע
 • טכניקות להולכה
 • מוכנות: הכנה והתכוננות
 • התמודדות עם מצבים קשים בניהול משא ומתן
 • התמודדות עם שחקנים קשים בניהול משא ומתן
 • שיחות קשות בניהול משא ומתן
 • התמודדות עם מבוי סתום בניהול משא ומתן
 • ניהול משא ומתן בצוות/ ניהול צוות משא ומתן
 • ניהול משא ומתן מול ספק יחיד
 • Multi Party Negotiation
 • משא ומתן במצבי משבר, לחץ, דחק
 • בקרת תהליכי משא ומתן
 • תיעוד ותחקור תהליכי משא ומתן
 • מערכות מחשב תומכות משא ומתן