מכוון בחירת פעילות

כל פעילות ההדרכה המוצעות על ידי NegoAcademy מאופיינות באיתור צרכים וקביעת יעדים.
טרם הזמנת העבודה, אנו נפגשים עם המזמין לצורך מיקוד הדרישות והפעילויות.
 
לשם מתן סיוע, אנו מציאים מכוון לבחירת פעילות הדרכה המושפע מ 5 פרמטרים: