1.      מטרות:
1.1.   פיתוח חשיבת ניהול משברים- תפיסת ניהול המשבר כתהליך רחב ומורכב, אשר גורמים רבים משפיעים עליו
1.2.   ביצוע הכשרה בניהול משברים ומצבי חירום למנהלי אירוע ובכירים
1.3.   לפתח ולשכלל יכולות של קצין אג"מ מגוייר למשרד החוץ
1.4.   לדעת לבצע הערכה וניהול סיכונים
1.5.   היכרות והטמעה של נוהל החירום שנבנה במשרד החוץ
1.6.   לשפר את היכולת המובנית והגנרית להתנהל בחירום
1.7.   ליצר אירועים להתנסות בניהול מצבי משבר
1.8.   הקניית ידע תאורטי
1.9.   כלים שימושיים לניהול משברים משלב ניסוח האסטרטגיה ועד לישום
1.10. הקדשת זמן לניתוח משברים מוכרים ולהתנסות מעשית בניהול משברים מהעולם הרלבנטי

2.      תוצרים רצויים מהפעילות:
2.1.   המשתתפים יזהו משבר (לזהות משבר פוטנציאלי ולמנוע אותו)
2.2.   ידעו להבחין בין סוגים שונים של משברים (מבעיה למשבר) וההבדל בינם לבין מצבי חירום
2.3.   ידעו לסווג סיווגים שונים של משברים: לפי גורמים; לפי עיתוי; לפי חומרה;
2.4.   יבחינו בין התנהלות במשבר לבין ניהול משבר
2.5.   יכירו תגובות שונות למשברים (פיזיות, רגשיות, התנהגויות, קוגניטיביות, פסיכולוגיות)
2.6.   יכירו היבטים בהם משבר הופך להזדמנות 
2.7.   יכירו את ההיבטים השונים של ניהול משבר, במה עוסק, מהם הגורמים המשפיעים והשליטה בהם
2.8.   יכירו את התנהגויות, מוכנות ומיומנות, התמודדות עם לחץ

3.      משתתפים:
3.1.   20 מנהלי אירוע בכירים במשרד (דרג סמנכל"ים, מנהלי חטיבות)

4.      מבנה כללי:
4.1.   תוכנית בת 5 ימי לימוד והתנסות.

5.      נושאי לימוד עיקריים:
5.1.   גישות ואסטרטגיות
5.1.1.      "איך פורץ  לו משבר"- גישות, המשגה, הגדרות וסוגי משברים וסיבות
5.1.2.      אסטרטגיות לניהול משברים
5.1.3.      ערכי יסוד בניהול משברים
5.1.4.      חשיבת ניהול משברים- crisis awareness
5.2.   המשבר:
5.2.1.      "הכרזה על"- לדעת מתי, מי ואיך מכריזים על משבר. כנ"ל חזרה לשגרה.
5.2.2.      זיהוי מצב משברי בזמן אמת- זיהוי, איתור ומיפוי של כל הגורמים המשחקים בזירת המשבר
5.2.3.      זיהוי שחקנים רלבנטיים (חוץ ופנים ארגוני) ורמת חשיבות לאירוע עצימות משברית, מיפוי זירה משברית
3.2.4.      מדדי הצלחה לניהול משבר (יצירת אמות מידה (YARD STICKS) להגדרת הישג/כשלון)
5.3.   היבטים פסיכולוגיים וניהול תודעה בניהול משברים
5.4.   היבטים תקשורתיים בניהול משברים
5.4.1.      ניהול הקשר עם התקשורת בזמן משבר
5.4.2.      תקשרות פנים ארגונית בשעת משבר
5.4.3.      תקשרות פנים משרדית ובין הנציגויות בשעת משבר
5.5.   טיפול, התמודדות וניהול משברים: ההיבט הניהולי
5.5.1.      צוות וממשקים.
5.5.2.      ניהול דיון- לו'ז, FOLLOW UP לדיון קודם, ציון יעדים לדיון נוכחי, סיכום אופרטיבי לביצוע.
5.5.3.      הגדרת MILESTONES בתהליך
5.5.4.      יצירת מוטיבציה ושתפ מול גופים חיצוניים ניהול שתפ"ים בניהול משברים
5.6.   נוהל ניהול משברים
5.6.1.       האם יש דבר כזה?
5.6.2.      מה בין נוהל ניהול משברים לנוהל חירום
5.6.3.      נוהל משברים- שלבים?
5.7.   מה קורה אצלם?
5.7.1.      ניהול משברים עסקיים- לקחים לעולם המדיני
5.7.2.      לקחי ניהול משברים פוליטיים, מדיניים ובטחוניים קודמים
5.8.   ניהול הערכות מצב בזמן משבר
5.9.   כליי עזר ותוכנות לניהול מצבי חירום ומשברים
5.10.                    מיומנויות אישיות בניהול משברים (soft skill- hard times)
5.11.                    ניהול סיכונים
5.11.1.  הפחתת הסיכוי ליצירת משבר
5.11.2.  ניהול הסיכונים- תוך הגדרת דירוג בסיכונים
5.12.                    היערכות למשבר
5.13.                    היערכות בזמן משבר
5.14.                    משא ומתן
5.14.1.  ניהול מו'מ מול שחקנים חיצוניים ושחקנים בארגון