במסגרת כנס גישורים 2009 שהתקיים בתחילת נובמבר, העבירה NegoPro בשיתוף עם גישורים אי. די. אר בע"מ ומרכז מוזאיקה, סימולציית המונים המדמה סכסוך קהילתי רב-צדדי ורב-תרבותי.
מדובר באירוע ראשון המתקיים בישראל ברמת מורכבות כזו ובהיקף משתתפים כל כך רב (כ- 300 משתתפים!). הסימולציה הונחתה על ידי עו"ד נוי ארז ומיכל אבידב- ישראלי.
מנהלת האירוע בנתה את האירוע ובמהלכו צוות של כ 15 בקרים היו אחראים על זרימה שוטפת של ההתנהלות. כך למשל הופק עיתון מיוחד לאותו יום ו"כתבת חדשות" טלוויזיונית.
האתגר הראשון הגדול למשתתפים היה להתגבש כקבוצות על פי הנחיות שקיבלו בבוקרו של אותו יום. הסימולציה החלה באירוע הפגנה שקיימו חלק מהקבוצות, כמחאה על המתרחש בשכונת המגורים שלהן. בהמשך, כל קבוצה התכנסה על מנת לגבש אינטרסים משותפים ודרכי פעולה.
הסימולציה נמשכה כארבע שעות, וסוקרה על ידי "צוותי תקשורת" ובמהלכן חברי כל קבוצה החליטו עם מי ברצונם להיפגש, שלחו נציגים לפגישות עם נציגי קבוצות אחרות ויזמו מפגשים רחבים בהם נכחו נציגים ממספר קבוצות, כדי לדון בפתרונות אפשריים לסכסוך.  
במסגרת הסימולציה היה על המשתתפים להתמודד עם שאלות כמו: מהן דרכי הפעולה ליצירת דיאלוג בסכסוך קהילתי מורכב? מה מקומו של מרכז הגישור בסכסוך מסוג זה? מהן דרכי ההתערבות האפשריות והכדאיות ? אלו כלים עומדים לרשותנו?
בסוף האירוע התנהל משוב בקבוצות וכן משוב קצר במליאה. המשתתפים העידו כי הייתה זו התנסות מקצועית חווייתית, מעשירה וייחודית ביחס למה שנעשה עד כה בתחום של גישור וניהול קונפליקטים בכלל וגישור קהילתי בפרט.