מתוך סיכום פעילות מו"מ בחברת סלקום (יולי 2008):

בחודשים מאי- יולי התקיימה פעילות ייעודית לקנייני רכש בסלקום בתחום משא ומתן.

הפעילות הועברה ע"י  עו"ד נוי ארז מ  NEGO-PRO, ושילבה גישות חדשניות בתחום המשא ומתן אשר שמות דגש על למידה מעשית המשתלבת בהתנהלות  השוטפת של החברה.

  • המשתתפים ציינו לטובה את מנחה הפעילות- ציון שביעות רצון ממקצועיות המנחה : 6.64 (בסולם של 1-7).
  • כמו כן, צויינו המשתתפים כי יש לבחון אפשרות להמשיך פעילות מו"מ מול אוכלוסייה זו במתכונת מצומצמת יותר במטרה לתת כלים נוספים לתהליכי מו"מ מורכבים ולהטמעה אפקטיבית של כלי ניהול מו"מ מקצועיים

תוצרי הפעילות:

1. יצירת ערכת מו"מ אישית

2. יכולת שימוש במקורות כוח ומנופים

3. יכולת הערכה (NegoAssessment)

4. יכולות תיעול והולכה של מצבי מו"מ

5. הנחת הבסיס להמשך הפעילות

מתוך הערות המשתתפים:

  • " מנחה מצוין, העברת התכנים הייתה מעניינית ויעילה"
  • " אני סבור שהפעילות הייתה מצויינת  וחש בתרומתה מידי יום."