NegoPro– מומחים למשא ומתן

הוקם בשנת 2004 ע"י עו"ד נוי ארז, והינו הגוף הראשון והמוביל בישראל בייעוץ למשא ומתן, בעל התמחות בסביבה הארגונית והעסקית בתחום המשא ומתן. המכון מספק שרותי הכשרה, ייעוץ ולווי משא ומתן לחברות עסקיות מובילות, כמו גם גופים ציבוריים וביטחוניים.

ההתמחות שלנו היא בייעוץ בפועל, ניהול תהליכי משא ומתן וסכסוכים ולפיכך תפיסת העבודה היא יישומית - לרבות עיסוק בסוגיות, מקרים ודילמות מחיי היום יום. מתוך הבנה כי קשה מאוד לשנות מיומנויות וליישם כלי משא ומתן על בסיס תוכניות הדרכה פרונטאליות המתקיימות בחדר הדרכה, קשת המוצרים שלנו מבוססת על גישות ייחודיות וחדשניות בתחום המשא ומתן שפותחו במכון, ושמה דגש על למידה יישומית וחווייתית.

קשת המוצרים

לגישתנו אין ארגון אחד דומה למשנהו, לכן כל תוכנית הכשרה נבנית לאחר תהליך איתור צרכים בארגון והתאמה מרבית לצרכי הלקוח.

ייעוץ וליווי משא ומתן - חברה העומדת לקראת משא ומתן (או שנקלעה למשבר במו"מ) יכולה לקבל שירותי ייעוץ לקראת ובמהלך משא ומתן. במסגרתו משתלב יועץ מו"מ בתהליך מאחורי הקלעים או כשותף מלא בצוות המשא ומתן ומוסיף את הטון המקצועי-תהליכי בניהול המו"מ על בסיס עולם התוכן הארגוני.

משחק מלחמה – אירוע סימולטיבי אינטראקטיבי מתגלגל שמדמה חווית מו"מ מציאותית ורלבנטית ככל האפשר ומאפשר למידה תוך כדי ביצוע. במסגרת האירוע מנהלים המשתתפים משא ומתן צוותי מורכב בנושא שנבחר מתוך רשימת נושאים. בכל אחד משלבי המו"מ ניתנות הערכות מצב על ידי המנחה על מנת לאפשר לימוד, הטמעה ו 'מקצה שיפורים'.

משחק מלחמה הוא State of the Art של התנסות במשא ומתן. מצד אחד, מאפשר לסכם ולאסוף הרבה תכנים מקצועיים ותכני משא ומתן; מצד שני, מאפשר להתנסות, לבדוק רלבנטיות וישום.

מתודולוגיה ארגונית במשא ומתן- גישה המשדרגת את יכולות ניהול המשא ומתן של הארגון ברמה האסטרטגית והמערכתית ומגדילה את יכולת השליטה של הארגון על איכות המו"מ המתנהל בשמו במורד השרשרת הניהולית. הדגשים הם על פיתוח תהליכים ארגוניים תומכי משא ומתן, האחדת שיטות העבודה ברמת המאקרו, שיתוף במידע וידע. התוצר העיקרי הוא  ערכת מו"מ מותאמת לארגון המהווה 'תו תקן' לניהול מו"מ בשם הארגון.

אימון/ OJNT במשא ומתן - מפגש אישי ופרטני עם מנהלים בכירים אשר מאפשר לשפר מיומנויות מו"מ תוך כדי יישום, הטמעה והפקת לקחים. ניתן להתמקד באימון אישי אשר שם דגש  על מיקסום ושיפור הידע האישי והמיומנויות של מנהלים במשא ומתן, או ב- OJNT (On Job Negotiation training) - מודל לאימון במקום העבודה אשר במסגרתו זו המתאמן לומד ומשכלל את המיומנויות הרלבנטיות לתפקידו מתוך ניהול המשא ומתן בפועל במקרי אמת.

פורום לומד במשא ומתן - דיון בין מס' משתתפים בסוגיות נבחרות העולות ממשאים ומתנים המתנהלים ע"י המשתתפים מתוקף תפקידם תוך הקניית כלי מו"מ מקצועיים להתמודדות עימם.  הפורום מהווה קבוצת עבודה לומדת אשר מאפשרת לחבריה לשתף, להתייעץ וללמוד נושאי מו"מ הרלוונטים לעיסוקה השוטף של החברה.

 

להורדת הקובץ: לחץ כאן


Go Back  Print  Send Page