בקרת תהליכי משא ומתן

 
 כשיש לנו בעיה רפואית או משפטית, אנחנו לא מתפשרים ופונים לטובי המומחים לקבלת חוות דעת מומחה בתחום. מדוע לא לפעול באותו אופן בעת ניהול משא ומתן חשוב ומשמעותי?

מהי בקרת תהליכי משא ומתן?
לא פעם אנו מנהלים תהליך מורכב וחשוב וחושבים שאם הייתה לנו אפשרות לקבל חוות דעת נוספת זה היה מצוין.
כך גם כאשר אנו מקבלים חוות דעת מקצועית, או יעוץ למשל בנושא משפטי או רפואי, אנו שוקלים גם לקבל Second Opinion.
 
בקרת תהליכי משא ומתן הינו תהליך קצר טווח וממוקד המאפשר לנושא ונותן לקבל חוות דעת מומחה לגבי הדרך בה מתנהל המשא ומתן וכן, משוב אפקטיבי- ישומי לגבי שיפור דרכי ההשפעה, השכנוע וההתנהלות.
 
השירות בעיקרו עוסק ב Assessment (הערכה ובקרה) של תהליך המשא ומתן שמתנהל על ידי הלקוח. הנחת העבודה כי הלקוח הוא מומחה בעולם התוכן המקצועי והוא זה שמנהל בפועל את המשא ומתן.
 
למה נועדה?
בקרת תהליכי משא ומתן משפרת באופן משמעותי את המודעות לתהליך המשא ומתן, לגורמים המשפיעים עליו ועל הצד השני.
בקרת תהליכים מטייבת את תהליך קבלת ההחלטות לגבי דרכי פעולה מיטביות.
בקרת תהליכי משא ומתן מאפשרת גם יצירת מנגנונים ושפה אחידה לניהול משא ומתן בארגון וכך גם שמירה על תו איכות מקצועי בתהליכי משא ומתן משמעותיים.
 
למי מיועדת?
בקרת התהליכים מיועדת לכל נושא ונותן- הן מטעם עצמו, או מטעם הארגון בו הוא פועל.
 
בקרת תהליכים- כיצד?
NegoPro פתחה מתודולוגיה של בקרת תהליכי משא ומתן והערכתם. לקריאה נוספת על NegoAssessment.
יועץ המשא ומתן, הפועל מאחורי הקלעים, מבצע בקרה בכל שלב ושלב בתהליך המשא ומתן שבו הוא מתבקש- אסטרטגית על כל מתווה המשא ומתן או, נקודתית בצומת דרכים.
 
תהליך הבקרה מתבצע על פי סטנדרטים גבוהים וקריטריונים הנובעים מתוך תפיסות מתקדמות וחדשניות במשא ומתן. ביצוע הערכת המצב מתבצע בשיתוף הגורמים הרלוונטיים בארגון ובראשם מנהלי המשא ומתן בפועל ומאפשר קבלת החלטות אפקטיבית המגדילה את השליטה בתהליך המשא ומתן.
 
מתי ניתן ליישם?
תהליך הבקרה מיושם כשלב מקדמי למשא ומתן ו/או במהלכו ועיקרו שמירה על תו איכות מקצועי.