שולחנות עגולים


לרוב אנו נשלחים, לא מתוך בחירה, להרצאות קונבנציונאליות. בצורה כזו למרצה אין אינדקציה בנוגע לעניין המשתתפים בהרצאה, עד כמה הרעיונות שהוא מציג להם ישימים בעיניהם, ועד כמה יביא לשינו ההתנהגות העסקית שלהם.
 

חברת  NegopPro, מציעה את מתודולוגית השולחנות העגולים בדיוק כדי לענות על חוסרים אלו של שיטות לימוד קונבנציאנליות. שולחנות עגולים היא למעשה מתודולוגיה פורצת גבולות, אשר במסגרתה הנוכחים מנהלים דיאלוג עם היום-יום ועם המציאות שלהם. השיטה מסתמכת  על הנסיון והידע של המשתתפים בסדנא.

 

הידע הנלמד במתודלוגית שולחנות עגולים מתבסס על הידע הקיים בתוך האנשים, אשר ילמדו בעצמם ויצרו דיאלוג של אנשי מקצוע. מטרת המנחה היא לספק מסגרת ולתאם ציפיות, אך הסיטואציות שאנשי המקצוע מעלים הן אלו שקובעות את תוכן המפגש. בשולחנות עגולים על כל המשתתפים להיות אקטיבים ולקחת חלק בדיון - הסיכוי שנושאים שהועלו על ידי המשתתפים עצמם בסדנא יישומו בעתיד גבוה משמעותית.

התוצר של שולחנות עגולים יכול להפוך לנוהל עבודה ועל כן משמעותי יותר מתכנים של סדנא.
 

ככל שהמשתתפים יהיו פעילים יותר, אקטיביים, מעורבים והאחריות שלהם תגדל - תעלה מידת היישום. כולם מלמדים, כולם לומדים, כולם משתתפים.

 

מטרות שולחנות עגולים

  • ניסוח הקשיים והאתגרים של מנהלים ומציאת פתרונות נכונים ומתאמים.

  • אבחון ההבדלים בין אתגרים חיצוניים לאתגרים פנימיים.

  • ניסוח, פיתוח ושכלול של כלים להתמודדות עם קשיים אלו.

 

שלבים בשולחנות עגולים

  • יצירת תשתית של קבוצת למידה וקיום ישיבה בלתי פורמלית לצורך בחינה של נושאים רלוונטיים.

  • תרגם היישומים אשר נדונו במהלך השלב הקודם והדרכים להביאם לכדי יישום.

  • פיתוח כלים להתמודדות עם הקשיים אשר הועלו.