שולחנות עגולים

לרוב אנו נשלחים, לא מתוך בחירה, להרצאות קונבנציונאליות. בצורה כזו, למרצה אין אינדיקציה בנוגע לעניין המשתתפים בהרצאה, עד כמה הרעיונות שהוא מציג להם ישימים בעיניהם, ועד כמה יביא לשינוי ההתנהגות העסקית שלהם.

חברת NegoPro, מציגה את מתודולוגית השולחנות העגולים בדיוק כדי לענות על חוסרים אלו של שיטות לימוד קונבנציונאליות. שולחנות עגולים היא למעשה מתודולוגיה פורצת גבולות, אשר במסגרתה הנוכחים מנהלים דיאלוג עם היום-יום ועם המציאות שלהם. השיטה מסתמכת על הנסיון והידע של המשתתפים בסדנא.

הידע הנלמד במתודולוגית שולחנות עגולים מתבסס על הידע הקיים בתוך האנשים, אשר ילמדו בעצמם ויצרו דיאלוג של אנשי מקצוע. מטרת המנחה היא לספק מסגרת ולתאם ציפיות, אך הסיטואציות שאנשי המקצוע מעלים הן אלו שקובעות את תוכן המפגש. בשולחנות עגולים על כל המשתתפים להיות אקטיבים ולקחת חלק בדיון - הסיכוי שנושאים שהועלו על ידי המשתתפים עצמם בסדנא יישומו בעתיד גבוה משמעותית.
התוצר של שולחנות עגולים יכול להפוך לנוהל עבודה ועל כן משמעותי יותר מתכנים של סדנא.

ככל שהשמשתתפים יהיו פעילים יותר, אקטיביים, מעורבים והאחריות שלהם תגדל - תעלה מידת היישום. כולם מלמדים, כולם לומדים, כולם משתתפים.

מטרות שולחנות עגולים
  • ניסוח הקשיים והתאגרים של מנהלים ומציאת פתרונות נכונים ומתאימים.
  • אבחון ההבדלים בין אתגרים חיצוניים לאתגרים פנימיים.
  • ניסוח, פיתוח ושכלול של כלים להתמודדות עם קשיים אלו.
שלבים בשולחנות עגולים
  • יצירת תשתית של קבוצת למידה וקיום ישיבה בלתי פורמלית לצורך בחינה של נושאים רלוונטיים.
  • תרגום היישומים אשר נדונו במהלך השלב הרודם והדרכים להביאם לכדי יישום.
  • פיתוח כלים להתמודדות עם הקשיים שהועלו