שולחנות עגולים במשא ומתן

משא ומתן עם Noy ErezNegoPro

שולחנות עגולים במשא ומתן (ובניהול משברים)


אנו שמחים לחדש ולהשיק מחדש את המוצר שלנו "שולחנות עגולים במשא ומתן". כבר לא מדובר בעוד סדנא אלא בתהליך קצר מועד בעל השלכות וישום לאורך זמן. בשורה התחתונה מדובר ביום יעודי שכל כולו מבוסס דיאלוג העוסק במשא ומתן ושיפורו.

מטרת על:
לכל יום של שולחנות עגולים נקבעת מטרת על- למשל "לבנות את מנהל הכספים כמומחה ומנהל צוות המשא ומתן".

שולחנות עגולים מטרות:
לכל יום של שולחנות עגולים נקבעות מטרות נגזרות בהן יעסוק היום. כך למשל ביום שולחנות עגולים אחרון שבצענו הוגדרו המטרות הבאות:
·       לנסח את הקשיים והאתגרים של מנהלי הכספים במבנה החדש.
·       להבחין ולאבחן את ההבדלים בין אתגרים חיצוניים לאתגרים פנים ארגוניים.
·       לנסח, לפתח ולשכלל כלים להתמודד עם קשים אלה.

שולחנות עגולים – מטרות מתודולוגיות:
·       יצירת דיאולוג אשר בעיקרו אינו עוסק ב"לדבר על" אלא עוסק ב"לעשות את".
·       יצירת תשתית של קבוצת למידה, אשר תשרת בהמשך את המשתתפים (למשל על ידי הקמת פורומו"מ).
·       יצירת הזדמנות עבור המשתתפים לשבת יחד באופן לא פורמלי ולבחון נושאים הקשורים בדרך בה הם פועלים ובדרך בה הם מעורבים בתהליכי משא ומתן.

שולחנות עגולים- מבט על:
·       תהליך לא פורמלי
·       קל מאוד להיערך, לארגן ולבצע
·       דגש על הידע, הניסיון והיכולת של המשתתפים
·       דגש על דיון (להבדיל ממתודולוגיות אחרות)
·       המשתתפים (כולם) פעילים והם אלה שאחראיים על התוכן
·       שיח משמעותי של הגורמים הרלבנטיים מבטיח תכנים ישומיים
·       יוצר מחוייבות בדיון ויותר מכך- מחוייבות בביצוע

שולחנות עגולים – תפקיד המנחה
·       ליצר ציפיות...
·       מנחה ≠  מרצה. כבר לא מדובר במרצה שכביכול יודע יותר מהמשתתפים. אלא הוא מתבסס על הידע שלהם ומנחה אותם.
·       יועץ < קבוצה. כבר לא מדובר ביועץ היודע הכל ובא ללמד את המשתתפים. אלא לקבוצה כיחידים וכקבוצה יש ידע מצטבר רב ומשמעותי ואותו צריך לנצל.
·       מומחה < wisdom of the crowd. כמקובל בימים אלה היום נסמך בפועל על חוכמת ההמונים.

שולחנות עגולים- דגשים
·       התמקדות בנושא שעל הפרק
·       חותרים להבנה. בשלב הראשון לא בהכרח להסכמה
·       מכבדים את המשתתפים ואת הדעות השונות
·       כולם משתתפים וכולם מביעים דיעה
·       בכל שולחן יש מתעד

שולחנות עגולים- תוצרים
·       הבנה
·       הסכמה
·       תוכנית עבודה/ שיפור
·       נושאי למידה נוספים
·       נושאי עשיה ושיפור נוספים
 
שולחנות עגולים- למי מיועדים
מתודולוגיה זו מאוד גמישה ולכן מתאימה להרבה מתכונות:
·       לקבוצות הומוגניות בתוך ארגון אך גם לקבוצות הטרוגניות בתוך ארגון ובין ארגונים
·       לקבצות גדולות (מאוד) וזאת בניגוד למגבלת גודל בהכשרה מקובלות אך גם, לקבוצות לא גדולות
·       לקבוצות שכבר "עברו הכל" (סדנאות, הרצאות, ימי סימולציה, ODR, משחקי מלחמה, אימונים קבוצתיים, אימונים אישיים, לומדות משאומתן יעוץ וליווי) וגם לקבוצות שעדיין לא עברו כל הכשרה במשא ומתן
·       לקבוצות שיודעות משא ומתן ומחפשות כל הזמן את האתגור הבא אך גם לקבוצות בעלות ידע בסיסי.
·       לקבוצות שחושבות שהן יודעות משא ומתן.

האתגר - למידה אפקטיבית וישום
·       האתגר הוא לעמוד בשלוש אמות מידה: עניין, חידוש, ישום
·       אתגר זה נשען על העקרונות הבאים:
o      כל שהמשתתפים פעילים יותר, אקטיביים מעורבים והאחריות שלהם גדלה, מידת היישום עולה.
o      לקבוצה יש ידע ויכולת, שלא פעם עולים על ידע של מומחה.

מנהלים אומרים על שולחנות עגולים:
·       תורם לרצון לעשות עוד
·       יושבים סביב שולחן ומעלים נושאים. קיים קושי בדינמיקה היומיומית לבצע את הנ"ל
·       מאד תורם אבל חשוב להמשיך לישם זאת כחלק מתהליך.
·       העבודה, החשיבה, שיתוף הפעולה בין האנשים הינו חשוב, והמשך העיסוק בנושאים יהיה חשוב מאד
·       המתכונת המצומצמת – סוג של סיעור מוחות- מאד קלע למטרה בשונה מההתנסויות הקודמות