קורס חשיבת ניהול משברים

חושבים ניהול משברים - הקורס לו חיכיתי - בשנת הלימודים הקרובה אני משיק קורס חדש, ייחודי ומיוחד בניהול משברים אותו אני מעביר בתוכנית לתואר שני ביישוב סכסוכים באוניברסיט תל אביב. הקורס הוא פרי פיתוח של מספר שנות נסיון ועיסוק בתחום - עסקי וביטחוני.

להלן תקציר הקורס - 

תחום ניהול המשברים* חדש יחסית וצובר מודעות בשנים האחרונות בקרב עסקים רבים. הביקוש לפיתוח של גישה מקצועית בתחום מתעורר והולך וגובר. עד כה, המיקוד שם דגש על ההיבט התקשורתי והיחצ״ני של המשבר, אך ההיבט היותר חשוב הוא ההיבט האסטרטגי הרחב יותר.

הצורך בגישה מקצועית בקרב מקבלי ההחלטות גובר ככל שהמשבר משמעותי יותר לישות הרלוונטית ולשרידותה. כאשר אנו מנסים לנהל משבר מבלי לרכוש את המיומנויות הנדרשות, אנו מגבירים את החשיפה לסיכונים הן ברמה הגוף, והן ברמה האישית כמנהלים.

קורס זה ישים דגש על האתגרים המרכזיים שבניהול משברים – זיהוי (משבר להבדיל מבעיה), סיווג, התמודדות, כשירות ומתן מענה מהיר.
הקורס יעסוק בלימוד תפיסות הבסיס לניהול משברים כמו גם גישות מתקדמות וחדשניות בתחום. נושאי הלימוד המרכזיים הם: פיתוח "חשיבת ניהול משברים"- תפיסת משברים כתהליך רחב ומורכב, אשר גורמים רבים משפיעים עליו; אסטרטגיות ניהול משברים; מניעת משברים; ביצוע של הערכות מצב; הקניית כלים לניהול משבר ולמניעתו; שיפור היכולות האישיות של כל אחד מהמשתתפים במניעה ובניהול של משבר; נוהל ניהול משברים; למידה ממשברי עבר והתמודדות עם מצבי אי ודאות; היבטים ארגוניים ופנים ארגוניים; תכנית להמשכיות עסקית; חשיבות ממד הזמן; הכרזה על משבר; מדדי הצלחה; היבטים פסיכולוגיים ותקשורתיים; ניהול סיכונים ומיומנויות אישיות.

הקורס יכלול חלק אקטיבי במסגרתו ידרשו הסטודנטים לתרגל ניהול משברים, להתמודד עם חשיבת ניהול משברים ועם המודולות המועברות בקורס.
במהלך הקורס יתקיימו הרצאות אורח של מומחים שונים בעלי ניסיון בניהול משברים.

* משבר הוא אירוע או סדרת אירועים בלתי צפויים הגורמים לשיבוש דרסטי באורח החיים ויש בהם פוטנציאל נזק משמעותי על הארגון או הגוף הציבורי והמדינתי והם מאיימים עליהם. בהגדרה, משבר נמנה על משפחת הקונפליקטים המורכבים.