פרמטרים לבחירת משחק המציאות המתאים לכם:

 • אירוע "מדף"- מבנק האירועים של NegoPro
 • אירוע TM- אירוע הנבנה במיוחד עבור הארגון וצרכיו
 • אירוע "קרוב"- עוסק במצבים המאפיינים את ליבת העיסוק
 • אירוע "רחוק"- עוסק במצבים דומים יחסית לליבת העיסוק אך אינו אירוע אמיתי של הארגון
 • אירוע קצר- כחצי יום פעילות
 • אירוע בינוני- ארוך- בין יום לשלושה ימי פעילות
 • משחק "פנימי"- המשתתפים במשא ומתן (כל הצדדים) הינם עובדי הארגון/ היחידה
 • משחק "חיצוני"- חלק מן המשתתפים הם שחקנים מקצועיים.
 • משחק תחרותי- מקסום החוויה על ידי משחק מלחמה שנערך מול יחידה או ארגון אחר.
 • משחק "פרימיום"- משחק הכולל מנהלות מורכבות (צדדים מחו"ל, מסעדות, סיורים וכו'
 • אירוע "מתוכנן"- המשתתפים יודעים על הפעילות ונערכים בהתאם                           
 • אירוע "הקפצה"- המשתתפים אינם יודעים על הפעילות ולמעשה מוקפצים למשימה. ההנחיות ניתנות על ידי המנהל
 •