ניהול משברים

נוי ארז בעל ניסיון ומומחיות בתחום של ניהול משברים,  ביצוע הערכת מצב בעת משבר, בניית נוהל ניהול משברים. על בסיס זה פיתחנו מתודולוגיה של "חשיבת מצבי משבר".

אנו פועלים בשני ערוצים: 
ערוץ מניעתי- כל הפעולות הנדרשות להפחתת ההיתכנות למשבר והגברת המוכנות וההיערכות לניהול המשבר.
ערוץ התערבותי- ליווי, יעוץ והתערבות  בעת פרוץ המשבר הכולל: ערכת כלים לניהול משבר, הערכות מצב, ניהול צוות ניהול משברים.

מחקרים מוכיחים כי מרבית הארגונים (כ 85%) אינם ערוכים למשבר ו/או אינם יודעים כיצד לנהל. 
אנו פיתחנו מתודולוגיה יחודית לבניית נוהל ניהול משברים הנותן מענה למה צריך לעשות, איך לעשות בזמן משבר.

אנו הגוף הראשון והמוביל בישראל העוסק בתחומים של משחקי מלחמה העוסקים בתחום ניהול משברים לתרגול התמודדות עם משבר- בין היתר במסגרת מתודולוגיות של BCP= Business continuity planning

נוי מלווה באופן אישי מנהלים הפועלים בסביבה משברית