ניהול משברים - מקרה HOT כמקרה מבחן

גם תורה של HOT הגיע להיכלל ברשימת הארגונים הנקלעים למשבר - בין אם פתאומי ומפתיע ובין אם כהמשך של אי יציבות עיסקית. השערורייה האחרונה שנחשפה ובה מודקני שירות ב-HOT מדווחים על מדיניות מכירות אגרסיבית, לפיה מותר לשקר ללקוחות הינה חוליה משברית ברצף התמודדויות עם פרסומים של שירות לקוחות קלוקל, זמני המתנה ארוכים וזלזול מתמשך בלקוחות.

לחץ לקריאה על ניתוח ההצלחה בהתמודדות עם ניהול משבר