מנהל משא ומתן עם חברה סינית? כדאי שתכיר את כללי ה- GUNAXI

כתבה על כללי ה-GUNAXI וחשיבותם במשא ומתן עול סינים. ה״גונקסי״ היא מערכת יחסים אישית עם אנשים מהם ניתן לצפות ליחס מיוחד בתחום ״הטובות״ והשירותים. דרכם של זרים להיכנס למעגלי הגונקסי עוברת דרך פיתוח מערכת יחסים אישית עם אנשים מפתח סיניים. מחקרים רבים מראים כי אנשים הנחשבים לחלק ממעגל הגונקסי זוכים לעזרה הרבה יותר מאשר אנשים קרובים בתרבויות מערביות.

http://www.globes.co.il/news/article