כלים ועזרים נוספים

ניתן לפנות אלינו לשם הצטיידטת בכלי משא ומתן נוספרים לרבות ערכות הכנה למשא ומתן, עזרים לביצוע הערכות מצב במשא ומתן, שאלונים למיפוי סגנונות אישיי במשא ומתן ועוד.

קבלת העזרים תלויה במהות וטיב הפנייה - כחלק מייעוץ או באופן עצמאי, ויתכן ותהיה כוכה בתשלום.