חברות המזון בונות על הזיכרון הקצר שלכם

גורמים שונים משפיעים על מידת הנוכחות של המשבר בתודעת הציבור, גם בחלוף זמן רב, וחברות יכולות לעשות בהם שימוש כדי להצניע את המשבר בזיכרון הקולקטיבי.

פרסום שלי בעיתון כלכליסט על ניהול משברים וזכרון הציבור.
במאמר אני מסביר אודות הגורמים השונים המשפיעים על מידת הנוכחות של המשבר בתודעת הציבור, גם בחלוף זמן רב, וכיצד חברות יכולות לעשות בהם שימוש כדי להצניע את המשבר בזכרון הקולקטיבי.