השירותים שלנו

פיתחנו באופן יחודי ובלעדי מתודולוגיות יעוץ, ליווי ובקרה מתקדמות המשפרות באופן מוכח את ניהול המשא ומתן תוך דגש מירבי על:
  • שיפור המוכנות לקראת כל משא ומתן חשוב באמצעותNegotiation Role Play Simulation
  • חיזוי איכותי של תוצאות המשא ומתן והיערכות לקראת תוצאות אפשריות
  • ביצוע הערכת מצב מקצועית בכל משא ומתן או משבר
  • נוהל ניהול משברים באמצעות בניה יעודית
  • הטמעת מתודולוגיות של ניהול משבר ניהול משא ומתןNego Plan
  • קיום משחקי מלחמה מורכבים (פנים ובין ארגוניים) לשיפור עולם התוכן של משא ומתן וניהול משברים
  • שאיפה למודלים מקצועיים מבוססי תוצאה