הרצאת The Influence Factor

כל אחד נמצא בסיטואציות בהן הוא צריך להשפיע או לשכנע במצבים קריטיים או חשובים, ולעיתים אנו מגלים שזה כמעט בלתי אפשרי.

הרצאת "פקטור ההשפעה" היא דינמית, סוחפת וממוקדת, הממחישה לנו את הטעויות המרכזיות שאנו עושים כאשר אנו רוצים להשפיע על מישהו, למה אנחנו טועים ומהו השינוי ההתנהגותי הנדרש.

הרצאה ייחודית זו מספקת כלים וכללים לשכנוע אפקטיבי ובאופן מידי. במהלכה נבין את מגבלות השכנוע שלנו, ונקבל אינדיקציות לשכנוע לא אפקטיבי. בניגוד להרצאות אחרות ההרצאה מדגישה היבטים פרקטיים הלקוחים מעולמות תוכן של משא ומתן ופסיכולוגיה שכנועית. 
נוי ארז בהרצאת The Influence Factor