האם עדיף לנהל משא ומתן עם אלופים?


תחושה מוכרת בקרב אנשים רבים היא החשש מהתמודדות במשא ומתן מול אנשים שזהו תחום העיסוק המרכזי שלהם ושהם "אלופי העולם" במשא ומתן. כולנו חווים תחושות כאלו. מעבר לכך, בסקר שערכתי לאחרוני, נשאלה השאלה האם היית מעדיף לנהל מו?מ מול אלוף העולם? מה אתם הייתם עונים על שאלה זו? באופן לא מפתיע כמעט כ-90% השיבו שהיו מעדיפים שלא להתמודד עם אלוף העולם.

כך נפתח המאמר האחרון שכתבתי. במאמר אני מסביר מדוע הבלבול בין אלופי העולם במשא ומתן לבין נושאים ונותנים אגרסיביים ואסרטיביים גורם לתחושה זאת, ומדוע בכל זאת עדיף לנהל משא ומתן עם אלופים בתחום...

לקריאת המאמר לחצו כאן