מרכז הסימולציות ומשחקי מלחמה

על בסיס ניסיון רב שנים, הקים נוי ארז את מרכז הסימולציות ומשחקי עסקים, העוסק ומתמחה בבניית מוצרים יעודיים לצורך שיפור תוצאות משא ומתן וניהול משברים.

רכישת ידע, או לימוד תוכן, אינם יוצרים שינוי. במוקד העיסוק שלנו פיתוח יכולת היקשית ותובנות. מטרת מיקוד זה היא להגביר את יכולת השימוש והישום של המשתתף בעולם המקביל לעולם במשחק המלחמה.

דגש יעוצי- ישומי: בניית סימולצייה/ משחק מלחמה המתמקדים בשיפור תוצאות ותהליך ספיצפיים: הכנה, חיזוי תוצאות, עיצוב המציאות.
דגש הכשרתי: בניית סימולצייה/ משחק מלחמה המתמקד ברכישת כלים, שיפור מיומנויות וישום תובנות מן המשחק אל אילוצי היום יום.

סימולציות ומשחקי מלחמה שהעברנו:
 • משחק מלחמה עסקי המדמה משא ומתן אמיתי בין ארגונים (משחק בשנת 2011 בין 3 ארגונים; משך המשחק חודשיים; משחק בשנת 2012 בין 4 ארגונים משך המשחק חודשיים)
 • משחק מלחמה רב משתתפים המונה 300 משתתפים פעילים בו זמנית על משך יום שלם (עמותת גישורים)
 • משחק מלחמה המדמים התמודדות משבר ומעבר ממשבר בלתי נשלט למשבר נשלט ומנוהל (2 משחקים במשרד החוץ)
 • סימולציית עסקית במגזר הציבורי המדמה משא ומתן מורכב במשך יום שלם.
 • סימולציות לגופים פרטיים לדימוי וחיזוי תוצאות לקראת משא ומתן משברי/ מורכב. (למעלה מ 10 משחקים, משך משתנה בהתאם לצרכים - ממספר שעות ועד מספר ימים)
 • סימולציות הדרכות בריבוי משתתפים ו/או באקרוויום.
 • אירועים פתוחים לחלוטין- בהם הקבוצות מקבלות מדיע מינימלי ובונות לעצמן באופן נפרד את עובדות המקרה ומתנהלות לפי המציאות שבנו.
 • אירועים סגורים- בהם המשתתפים מקבלים תסריט סימולציה או משחק תפקידים מובנה בהתאם להכנה.
גופים בהם העברנו משחקי מלחמה:
 • משרד ראש  הממשלה
 • אמדוקס (שותפים למשחק מלחמה בין ארגוני)
 • אינטל (שותפים למשחק מלחמה בין ארגוני)
 • משטרת ישראל (שותפים למשחק מלחמה בין ארגוני)
 • הפניקס
 • שירותי בריאות כללית
 • משרד החוץ- ניהול משבר
 • גופים פרטיים שונים
לקבלת פרטים על משחק מלחמה או סימולציה, נא צור קשר: