אימון קבוצות


בשונה מאימונים מסורתיים, אימון זה הינו יישומי והוא משלב חומר תיאורטי עם סימולציות ותרגילים במשא ומתן תוך דיון והתייחסות גם למקרי משא ומתן אמיתיים אותם מעלים המשתתפים מההתמודדויות היום-יומיות שלהם. זהו תהליך שדורש מהמשתתפים להיות אקטיביים תוך קיום דיאלוג פתוח.  האימון הינו "TAILOR MADE" ומותאם לכל אוכלוסיה על פי צרכיה הייחודיים. האימון הקבוצתי מבוסס על גישת NegoAwareness המחזקת ומעשירה את ההתנהגותהאינטואיטיבית לניהול משא ומתן לצד בניית ארגז כלים אישי ומשותף-ארגוני.

האימון הקבוצתי במשא ומתן כולל סדרה של פגישות במהלכן הקבוצה דנה עם המאמן בסוגיות משא ומתן עמן מתמודדים המשתתפים בהווה. המשתתפים מצידם נדרשים להתנסות ולאתגר את הגישות והכלים שנדונו במהלך המפגשים ולחזור עם חוויותיהם ומסקנותיהם למפגש הבא. 

אימון קבוצתי משלבת גישות חדשניות בתחום המשא ומתן אשר שמות דגש על למידה מעשית. המיקוד הוא על שיפור ביצועי המו"מ של המשתתפים והטמעה אפקטיבית של כלי ניהול מו"מ מקצועיים אשר ישרתו את הארגון לטווח ארוך.

מטרות האימון הקבוצתי
 • הטמעת מיומנויות המשא ומתן.
 • תרגול מיומנויות המשא ומתן במקרי-דגם חיים והתנסות בניתוח ההתנסויות בזמן-אמת והפקת לקחים.
 • לשפר את רמת המוכנות של ניהול המשא ומתן העתידי המתוכנן.
 • לפתח "חשיבת משא-ומתן"- תפיסת משא-ומתן כתהליך רחב ומורכב, אשר גורמים רבים משפיעים עליו.
 • הקניית כלים ישומיים, יעודיים ורלבנטיים לניהול המשא-ומתן.
 • שיפור איכות המשא ומתן שמתנהל על ידי אנשי החברה.
 • שיפור יכולות המשא ומתן של המנהלים.
 • גיבוש כלי משא ומתן רלבנטיים.

נושאי אימונים לדוגמא
 • הגדרת משימת עבודה כסיטואציה של משא ומתן.
 • מיפוי צרכים, אילוצים, מקורות עצמה של הצדדים, כלים קיימים.
 • הטמעת כלים בסיסיים: התכוננות למשא ומתן, הגדרת בעיה/מטרה משותפת, טכניקות להקשבה אקטיבית, טכניקות לחשיפת אינטרסים, טכניקות להערכת סיכונים וכלים לניתוח המשא ומתן.
 • תרגול, ניתוח והפקת לקחים.