איך הזכרון שלכם ביחס למשברים ״דרמטיים״ שהיו בישראל? 

לאור גל המשברים של קיץ 2016 אנו מבקשים לבחון את עוצמות והשלכות של משברים דרך מדד זכרון הציבור. 
השאלון מאוד קצר ומהיר וייקח לכם להשלימו רגעים ספורים בלבד.
העונה נכונה על כל השאלות משפר באופן אמיתי את סיכוייו להמנע ממשבר.... 
בתום מילוי השאלון, נא לחצו על שלח בכדי לראות כיצד עניתם וגם איך הזכרון שלכם ביחס לאחרים.