פערי שכר בין נשים לגבריםמרוויחות פחות ומשלמות יותר - מאמר מאת מיכל אבידב-ישראלי
אחד ההסברים לפערי השכר הקיימים בין נשים לגברים הינו הסבר המתייחס למידה ולאופן בהם נשים מנהלות משא ומתן.
למאמר 
 http://www.articles.co.il/article/64062