כחלק מהפעילות שלנו, עו"ד נוי ארז נפגש במסגרת מפגשי מנהלים עם דירקטוריון של חברות וחברי הנהלה בכירים בנוגע לעולם התוכן של ניהול משברים ובנוגע למוכנות של הארגון למשבר העתידי.

מסתבר כי מוכנות הארגון לניהול משבר היא באחריות מועצת המנהלים של החברה. היעדרה או קיומה קשורים בחובת האמון ובחובת הזהירות.

לקבלת פרטים אודות מפגש עם הנהלת החברה, או הרצאה לפורום ההנהלה הבכיר