דניאל פרידברג
יועץ ומנחה בפעילויות הדרכה ובפעילויות "אתגרי המשא ומתן" (משחקי מלחמה, מקסימו"מ הישרדות ותחרות המשא ומתן);
מוסמך התכנית לתואר שני בחקר סכסוכים באוניברסיטה העברית;
מגשר בעל ניסיון בתהליכי בניית קונצנזוס ותהליכים שיתופיים מורכבים מרובי צדדים;
דניאל נמנה על צוות ההוראה ומלמד בתכנית אוואנס לתואר שני בגישור ויישוב סכסוכים באוניברסיטת תל-אביב;
מנחה קבוצות, יועץ ומוביל בפרוייקטים חינוכיים וחברתיים;

הצטרף לצוות בשנת 2010.