שיחות התמודדות במשא ומתן

 

מאז שנת 1996 אנו עוסקים במצבים קונפליקטואליים, מצבי משבר, משא ומתן משברי וכיוצ"ב. 


בשנת 2012, לאחר רפורמת הסלולר, ועם כניסתם של המפעילים הסלולריים החדשים, התבקשנו על ידי אחת מחברות הסלולר המובילות להוביל מהלך הנועד להתמודד עם פניות של לקוחות החברה - ואלה היו שיחות קשות!


על בסיס ניסיוננו הרב, אנו שמחים לחדש ולהשיק מחדש את המוצר שלנו "שיחות התמודדות- שיחות קשות" - סדנא יעודית ופרקטית שנועדה להקנות כלים ולשפר כשירויות בניהול שיחות התמודדות. האתגר הוא לעמוד בשלוש אמות מידה - עניין, חידוש ויישום!

הסדנא עוסקת במספר סוגיות עיקריות:
  • הסדנא עוסקת בהבנת המצב של שיחה קשה
  • אבחון השיחה הקשה וסיבותיה
  • עבודה על הגורמים המשפיעים על עצימות השיחה
  • כלים להתמודדות אישית וכלים להתמודד עם המצב עצמו

מהי שיחת התמודדות (שיחה קשה):

  • שיחה שאני לא רוצה או לא יכול להתמודד איתה ועם תוצאותיה
  • הצורך להתמודד עם שחקן קשה, עם העובדה שלא הייתי בסדר כלפי מישהו או משהו - מאופיין ברגשות עזים, כעס, תסכול, האשמה ועלבון.
  • שיחה בה הפערים גדולים, או מי מהצדדים נמצא במצב הישרדותי, היא יכולה לבטא בעצם את הקשיים של הצד השני.

סדנת שיחות התמודדות קשות- למי מיועדת?

  • על אף שהסדנא מיועדת לכולם, בשלב זה אנו מאפשרים קיומה במסגרות ארגוניות ובקבוצות מאורגנות בדגש על קבוצות מנהלים.
  • מנהלי משא ומתן משברי במצבים בהם יש פערים וכעסים.
  • שירות לקוחות המאופיין במצבים קונפליקטואליים בדגש על כך שלמנהל השירות אין אפשרות לתת מענה.