ניהול משברים - הנחות עבודה:

  • תחום ניהול משברים ( crisis management) הוא תחום חדש יחסית שבתקופה האחרונה צובר תאוצה ומודעות.
  • מיקוד התחום עד כה היה בעיקר בהיבט התקשורתי והיחצני. מסתבר כי ניהול משבר הוא רחב יותר.
  • עדיין יש הדחקה מהתופעה והסיכון (בבחינת "לנו זה לא יקרה").
  • למרבית הארגונים אין נוהל משברים ו/או היערכות מספקת.
  • הצורך בגישה מקצועית גובר ככל שהמשבר משמעותי יותר לארגון והישרדותו.
  • בעידן של ניהול סיכונים, חוסר כשירות מלאה לגבי ניהול משברים, מגביר את החשיפה לסיכונים