women negotiation

 
נשים (משפיעות) במשא ומתן – פעילות הדרכה (לא רק) לנשים:
אנחנו נמצאות במשא ומתן באופן שגרתי ויום – יומי, פעמים רבות אף מבלי שנשים לב לכך: עם בן הזוג, עם הילדים, עם קולגה לעבודה, עם הבוס או עם לקוח, עם פקיד הבנק, מול שירות הלקוחות של חברת הסלולאר או מול טכנאי המזגנים.
האם אנחנו מודעות לכל המשאים-ומתנים השזורים בחיינו? האם אנחנו יודעות לענות על השאלה: איך אנחנו בתור מנהלות משא ומתן? במה אנחנו טובות ומה עלינו לשפר? ומה בין המאפיינים המגדריים לבין האופן בו אנחנו מנהלות מו"מ? האם יש קשר בין השניים? האם עלינו לוותר על המאפיינים הנשיים שלנו כדי להצליח במו"מ? כיצד ניתן להשתמש בתכונות הנשיות לשיפור יכולות ניהול המו"מ?
הפעילות נשים (משפיעות) במשא ומתן מתייחסת למצב העובדתי בו נשים מנהלות משא ומתן ונמצאות במשא ומתן כל העת – הן בהיותן מנהלות ובעלות תפקידים ברמות שונות והן בהיותן נשים. פעמים רבות, בנוסף לכך, הן נדרשות לנהל משא ומתן על המשא ומתן! 
אנו יוצקים לתוך המצב העובדתי את ההיבט של  "משפיעות"   - כיצד נשים משפיעות במשא ומתן, כיצד הן יכולות להשפיע על התהליך ועל תוצאותיו, כיצד הן במשא ומתן מול גברים ו/או מול נשים ולבסוף, כיצד הן מושפעות בתהליך זה.
פעילות ההדרכה וההעשרה עוסקת במשא ומתן מנקודת המבט הנשית ותתייחס לנקודות חוזק ונקודות חולשה נשיות בניהול משא ומתן. הפעילות מחדדת את המודעות לסגנון ניהול המשא ומתן של כל אחת, ומקנה ידע וכלים חיוניים לשיפור יכולות ניהול המשא ומתן הנשיות, לצד ידע וכלים לניהול משא ומתן עם נשים.
הפעילות ניתנת במסגרת הרצאה או סדנא המשלבות דיון עשיר בהתנסות חווייתית ומיועדת (לא רק) לנשים.
את הפעילות ניתן לשלב בפעילויות נוספות של חודש האישה הבינלאומי לרבות כנס, יום עיון וכיוצ"ב או במהלך השנה.
הפעילות תועבר על ידי מיכל אבידב-ישראלי, בוגרת תואר שני בתכנית לגישור וישוב סכסוכים באוניברסיטת תל-אביב. מגשרת ואחראית פיתוח והדרכה ב- NegoPro – מומחים במו"מ.
לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למיכל:
טלפון נייד: 0524726684